De meest voorkomende buxusziekten in 2017

De meest voorkomende buxusziekten in 2017

Buxusziekten nemen toe

Enkele jaren geleden was er weinig bekend over de manier van leven, de voortplanting en de bestrijding van de buxusmot. In eerste instantie leek de plaatselijke fauna ook weinig te maken te hebben met de groene rupsen; men vermoedde zelfs dat het ongedierte giftig was voor hongerige vogels. Maar van jaar tot jaar nam de wetenschappelijke kennis toe, van 2015 tot vandaag zijn er talloze nieuwe manieren om het invasieve insect te bestrijden aangetoond.

lees ook

  • Veel voorkomende ziekten en plagen op buxus
  • Buxus: Detecteer, behandel en voorkom een ​​aantasting met de buxusmot
  • Sering - de meest voorkomende ziekten en hoe ze te behandelen

Ook is sinds rond 2016/2017 bekend dat de zangvogels zich ook hebben aangepast aan de mottenrupsen als nieuwe voedselbron: er wordt gemeld dat met name mezen en mussen talloze plagen vernietigen. Ook nieuw vanaf 2018 is de informatie dat naaktslakken blijkbaar ook hardwerkende rupsen zijn: sommige tuinders meldden een opvallend hoog aantal slakken in sommige buxusstruiken, waarin geen of zeer weinig mottenrupsen te vinden waren.

Wat helpt tegen de buxusmot?

Vooral tegen de buxusmot helpt één ding: extreem snel handelen. Honderden tot duizend rupsen kunnen in grotere struiken zitten, die de geïnfecteerde exemplaren bijna 's nachts kunnen eten. Controleer de Buchs daarom dagelijks op een besmetting en hang feromoonvallen op zodat je de aanwezigheid van volwassen vlinders kunt inschatten en dus het juiste moment om ze te bestrijden. In dit geval kan een fijnmazig net, dat over de box wordt geplaatst, het leggen van eieren en dus een besmetting voorkomen. Na een besmetting zullen alleen krachtig snoeien en een plastic zak die een paar uur over de aangetaste plant wordt gedaan en de rupsen doodt door deze te verhitten, helpen. Ook bepaalde biologische insecticiden,degenen die de bacterie Bacillus thuringiensis gebruiken, laten bijvoorbeeld een goed effect zien.

Wat helpt tegen de dood van buxus?

Een andere buxusziekte die pas een paar jaar bekend is, is dood door spruiten veroorzaakt door de schimmel Cylindrocladium buxicola. In veel gevallen is er geen redding bij een besmetting, zodat alleen verwijdering overblijft. Er zijn echter enkele voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen:

  • zonnige, luchtige locatie
  • evenwichtige toevoer van voedingsstoffen en water
  • giet nooit over de bladeren
  • houd ze zo droog mogelijk
  • niet snoeien op warme, vochtige dagen
  • preventieve behandeling met geschikte fungiciden
  • Plantongevoelige rassen zoals 'Herrenhausen', 'Faulkner' of 'Arborescens'

Tips

Pas op bij het weggooien van met Cylindrocladium buxicola geïnfecteerde buxus: deze schimmel zit niet altijd achter een spruitdood, soms is het ook een andere - makkelijk te behandelen - schimmelziekte of een plaag, bijvoorbeeld bij spintmijten.